Služba za turizam Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine

Za jahanje

Konjički centar „Alhamsa”

Centar je registrovan 2019. godine, kao Udruženje sportske rekreacije „Al-Hamsa” Brčko sa željom promovisanja konjičkih sportova i rekreacije za različite uzraste. 
Udruženje nudi sljedeće aktivnosti:

  • školu jahanja;
  • grupne i individualne časove jahanja;
  • jahanje za najmlađe, na poligonu i livadskom terenu;
  • jahanje u prirodi;
  • dječije ljetne jahaće kampove.
     
Detaljnije