Služba za turizam Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine

Za jahanje

Konjički centar „Alhamsa“

Centar je registriran 2019. godine kao Udruga sportske rekreacije „Al-Hamsa“, Brčko, sa željom promicanja konjičkih sportova i rekreacije za različite uzraste. 
Udruga nudi sljedeće aktivnosti:

  • školu jahanja
  • skupne i individualne sate jahanja
  •   jahanje za najmlađe na poligonu i livadskom terenu
  • jahanje u prirodi
  • dječje ljetne jahaće kampove.
Detaljnije