Služba za turizam Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine

Plivačko-ekstremni sportski klub „Atos Sava“

Plivačko-ekstremni sportski klub „Atos Sava“, Brčko, utemeljen je 2016. godine. Utemeljila ga je skupina entuzijasta ljubitelja plivanja na otvorenim vodama koja svoje aktivnosti, prvenstveno realizira na rijeci Savi. Udruga organizira Međunarodni plivački maraton duljine 10 kilometara i prvi takvoga tipa u Bosni i Hercegovini.

Imajući u vidu obučenost članova udruga raspolaže raznovrsnom ponudom plovila kao i obučenim članovima koji mogu pružiti sigurnu plovidbu, kupanje te razgledanje prirodnih ljepota rijeke Save.